Otváracie hodiny

Villach

Pondelok – Štvrtok:
07:30 Hod. – 12:00 Hod.
 
13:00 Hod. – 17:00 Hod.
Piatok:
07:30 Hod. – 12:00 Hod.

SpoloČnos ť
JOBzone ihr personaldienstleister

 
 

JOBzone Vám ponúka celé spektrum starostlivosti. Či sa už zaujímate o stále zamestnanie, dočasné zamestnanie alebo oboje – tu nájdete know-how branže a dlhoročnú skúsenosť.

Vaše kontaktné osoby sú odborníkmi v oblasti poskytovania pracovnej sily. Poznajú potreby a vedia, ako perfektná spolupráca medzi zamestnávateľom a zamestnancom funguje.

Ponúkame dlhoročnú skúsenosť a poradenstvo v oblasti zamestnania a vyznačujeme sa rýchlymi a nebyrokratickými riešeniami.

JOBzone sídli v Rakúsku a v Nemecku. Z nášho hlavného sídla vo Villachu a pobočky sa staráme o celé Rakúsko.

Radi Vám poradíme osobne a individuálne v oblasti tém dlhodobého a krátkodobého zamestnania, payrolling, integračného leasingu, poskytnutia personálu a personálneho poradenstva.

 
 

Otváracie hodiny

Villach

Pondelok – Štvrtok:
07:30 Hod. – 12:00 Hod.
 
13:00 Hod. – 17:00 Hod.
Piatok:
07:30 Hod. – 12:00 Hod.